SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEWIE

 

    -  Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej wraz z uczniami chętnie angażują się i wspierają różnego rodzaju przedsięwzięcia zainicjowane przez Ks. Proboszcza. Efektem jest bardzo liczny udział w Pieszej Pielgrzymce do Skępego, czynny udział w nabożeństwach różańcowych, porządkowaniu cmentarza grzebalnego przed Dniem Wszystkich Świętych, przygotowywaniu i prezentowaniu programów słowno- muzycznych z okazji rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, jasełek bożonarodzeniowych.

 

    - Zuchy i Harcerze ze szkoły przekazują Betlejemskie Światło Pokoju, uczestniczą w adoracji przy grobie Pana Jezusa, w nabożeństwach różańcowych, porządkują cmentarz grzebalny, przygotowują widowiska słowno- muzyczne z okazji Święta Niepodległości, angażują się w obchody Dnia Papieskiego.